PROFIL SPOLEČNOSTI
INFORMACE PRO INVESTORY
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC VÍDEŇ
KONTAKTY

Rakouská dceřiná společnost KdE GmbH realizuje od roku 2018 výstavbu a následný provoz vídeňské expozice.

Königreich der Eisenbahnen (KdE GmBH)

Stručný popis projektu

hlavní budova: vnitřní kolejiště (1:87) - zjednodušený železniční model rakouských spolkových zemí na ploše 1000 čtverečních metrů • funkční simulátory prostředků MHD (tramvaj, lokomotiva, bus, metro) s projekcí průjezdů skutečných železničních tratí nebo linek vídeňské MHD • učebny pro školní exkurze • doplňkové výstavy • relaxační zóny • prodejna vstupenek a suvenýrů

Zjednodušený železniční model v měřítku 1:87 (H0) bude prezentovat významné historické a technické dominanty jednotlivých spolkových zemí, významné krajinné prvky a především páteřní nebo významem jinak unikátní tratě dopravní infrastruktury. Samotná výstavba modelového provedení je časově extrémně náročná činnost, proto proběhne postupně. V době prvního otevření pro veřejnost, bude hotový model Vídně, Dolních Rakous a nejbližšího okolí na ploše cca 250 m2. Dále projekt počítá s výstavbou jedné ze spolkových zemí ročně.

Spoluautorem návrhu vnitřního kolejiště je Doc. ing. arch. Patrik Kotas, respektovaný znalec rakouských pamětihodností a dopravní infrastruktury, ale především uznávaný autor mnoha realizací dopravních staveb i designu několika prostředků hromadné dopravy.

vnější prostory: venkovní kolejiště (1:45) téma rakouská krajina, odolné vnějším vlivům, s interaktivními prvky • prolézačky a hřiště • relaxační zóna

 
Prezentace projektu na české ambasádě v Rakousku
Zleva: Ing. Martina Tauberová (Velvyslanectví ČR ve Vídni, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku),Matěj Horn (T-Centrum.CZ statutární ředitel, Raffaela Walcher (KdE GmbH, marketing), Mgr. Michael Prohaska (Prater Vídeň, jednatel), Filip Simek (KdE GmbH, ředitel), Gerhard Maresch (Prater Vídeň, prokurista), Ronald Chodácz (BAHNINDUSTRIE, managing director)

Ve Vídni počítáme s instalací skutečných dopravních prostředků, které upravíme jako funkční simulátory. Děti je milují a stojí se do nich fronty. Jsou v nich zprovozněna všechna tlačítka, která mohou ve statickém provedení fungovat, a na přední skla daného prostředku běží video s předtočeným průjezdem jedné z mnoha vídeňských tratí MHD. Dodnes populární tramvaj typu E1 již máme zajištěnu, dále počítáme také se simulátory lokomotivy, městského autobusu a v ideálním případě i vagonu vídeňského metra.

 

Skvělá příležitost k neotřelé propagaci a obchodní spolupráci

Modelové kolejiště prezentující zjednodušený pohled na danou zemi se snaží co nejvíce přiblížit realitě a s tím souvisí také reklamní plochy v ulicích, na statickém i pojízdném vozovém parku, na domech a obecně kdekoliv, kde jsme zvyklí vídat nadlinkovou propagaci v našem světě. Pro běžný provoz expozice se také tiskne široké spektrum tiskových materiálů – brožur, reklamních letáků a podobně. Stejně tak i na stěnách expozice budou k dispozici reklamní plochy.

Reklama v modelovém kolejišti je zvláštním fenoménem. Zatímco v realitě jsme jí obvykle přesyceni, praxí máme ověřený zajímavý paradox: především dospělí návštěvníci naopak reklamní sdělení podrobně studují a takto prezentované značky primárně vnímají jako moderní, a hravé. Reklama v kolejišti zkrátka baví, a proto tuto neotřelou cestu využívají podniky a organizace z nejrůznějších oborů. V pražské expozici např. ACER, BILLA, O2, České dráhy, Madeta a jiné…

Expozice bude disponovat také prezentačními prostory, které se svým vzhledem zásadně liší od hotelových salonků a konferenčních prostor. Ty bude možné využít pro tiskové konference, setkání s partnery, představení produktů a podobně.

 

Proč právě Prater?

 

Popis plánovaných dominant vnitřního kolejiště

Použité ilustrační obrázky plánovaných dominant
jednotlivých zemí podléhají licenci Wikimedia commons

Rakouská spolková země Vídeň

 

Dolní Rakousy

 

Horní Rakousy

 

Burgenland

 

Korutany

 

Salcbursko

 

Tyrolsko

 

Voralbersko