PROFIL SPOLEČNOSTI
INFORMACE PRO INVESTORY
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC VÍDEŇ
KONTAKTY

Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů Tcentrumf/24 CZ0003520181

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem Tcentrumf/24 CZ0003520181 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

Zahájení výplaty 30. 4. 2019
Rozhodný den pro výplatu 20. 4. 2019
Datum ex-jistina 21. 4. 2019

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa @ conseq.cz


EMISE DLUHOPISŮ 30. 10. 2018

Emisní podmínky: klikněte na ikonu pro stažení souboru PDF (561 kB) a zadejte e-mail, na který zašleme heslo k otevření souboru:

PDF ke stažení